52-37-27 беше телефонния номер на дома, в който израснах. Кооперация „Българка“ на адрес София, ул. Бузлуджа 1. Това е повече чувство за фамилия и приемственост, отколкото тухлите, от които е направена сградата.